Language:

Tìm kiếm

Quảng cáo số hóa

Digital Advertising (Quảng cáo số hóa): Liên quan đến các hình thức quảng cáo trực tuyến như quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên mạng xã hội, quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (PPC), quảng cáo qua email và quảng cáo native.