Language:

Tìm kiếm

Quảng cáo

Promotion (Quảng cáo): Liên quan đến các hoạt động quảng cáo và tiếp thị để tạo sự nhận biết và thu hút khách hàng, bao gồm quảng cáo, khuyến mãi bán hàng, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và tiếp thị trực tiếp.