Language:

Tìm kiếm

Nhận biết

Awareness (Nhận biết): Đây là giai đoạn mà khách hàng mới biết đến thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Các chiến lược tạo sự nhận biết bao gồm tiếp thị nội dung, truyền thông trên mạng xã hội, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo trả tiền.